Зорилго

“MOTFX Academy” – ийн зүгээс $225,000 ам.долларын жинxэнэ арилжааны дансны шагналын сантай “MOTFX Challenge” -ийг зарлаж байна.

MOTFX Challenge нь трейдэрүүдэд арилжааны ур чадвараа ахиулах мөн ирээдүйдээ үнэ цэнтэй хувь нэмэр оруулах боломжийг олгох бөгөөд цаашлаад “ПРО ТРЕЙДЭР”-үүдийг нээн илрүүлэхэд энэхүү чалленжийн гол зорилго оршино.

Хураамж

165,000 ₮

Хамрах хүрээ

Бүх арилжаачид

Хугацаа

Чалленж үргэлжлэх хугацаанд хамгийн өндөр PROFIT буюу ашиг олсон дүнгээр эxний 10 байрыг шалгаруулах болно.

Бүртгүүлэх

100,000$ – с дээш ашгийн 80% – ийн татан авалт хийх боломжтой Real Account.
50,000$ – с дээш ашгийн 80% – ийн татан авалт хийх боломжтой Real Account.
25,000$ – с дээш ашгийн 80% – ийн татан авалт хийх боломжтой Real Account.